RESPONSABLE BARELER, S.L. (2ªcapa)
FINALITAT Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web -    realitzar les prestacions de serveis i/o  productes contractats . (2ªcapa)
LEGITIMACIÓ DESTINATARIS Consentiment de l'interessat. (2ªcapa)

DESTINATARIS DE CESSIONS

Les seves dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal. (2ªcapa)
DRETS Accedir, rectificar, i cancel•lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional. (2ªcapa)
CONSERVACIÓ Les seves dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que va motivar la seva recollida així com durant el termini d'atenció de possibles obligacions legals. (2ªcapa)
INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:
• Política de privacitat: www.gluki.cat /*politicadeprivacitat
• Avís Legal: www.gluki.cat /*avislegal
• Política de cookies: www.gluki.cat /*politicadecookies
• Condicions generals de contractació: www.gluki.cat/*termes icondicions
(2ªcapa)

POLÍTICA DE PRIVACITAT (2ª CAPA)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identidad: BARELER, S.L. (també el prestador)

Cif: B 17266180

Adreça postal: c/ Joaquim Vayreda, núm. 8 de 17800 Olot, (Girona)

Correu electrònic: gluki@gluki.cat

BARELER, S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

- Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

-Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari

- Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

- Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

- Se realizarán análisis de perfiles y de usabilitat.

-Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte “Baixa” a gluki@gluki.cat. D'acord amb la LSSICE, BARELER, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol•licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel•lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

SLes seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel•lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol•licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol•licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS

BARELER, S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

BARELER, S.L. no cedirà les dades recollides a tercers,excepte en aquelles empreses que sigui necessari per la correcta prestació dels serveis i que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari. La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada en els servidors de Bareler S.l ,i contractats a l'empresa Arsys internet S.L.U amb CIF B-85294916 i domicili fiscal situat en c/ Chile 54 26007 Logroño (la Rioja). El tractament de les dades d'aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol•licitar l'exercici dels següents drets davant BARELER, S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a gluki@gluki.cat, indicant com a Assumpte: “PROTECCIO DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

• Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.

• Dret de cancel•lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

• Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l'interessat, a fi que aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

- Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web

- Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web

- Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l'experiència de la navegació segons s'informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol•licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web [LSSI_Web] li sol•licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d'aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de BARELER, S.L., incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà #pixelat.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre BARELER, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Olot