1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

D'una part, el proveïdor dels productes, BARELER, S.L. , amb domicili social al c/ Joaquim Vayreda, 8, 17800 OLOT, (Girona), N.I.F. B17266180, telèfon d'atenció al client 972266626, i e-mail: gluki@gluki.cat/ Una vegada emplenat aquest, rebrà en l'adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d'usuari ja registrat.

,sent titular del lloc web www.gluki.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d'una altra, l'Usuari – Client , registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.


TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:
a.    Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
b.    Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.
c.    Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d.    Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.


Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.
El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail gluki@gluki.cat perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

BARELER, S.L. no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d'una fallada de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com a targetes de memòria.

BARELER, S.L. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda a la web. La responsabilitat civil del prestador pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a BARELER, S.L. per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a la web www.gluki.cat, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.

BARELER, S.L. és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes de bombons i xocolates. BARELER, S.L. ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. BARELER, S.L. posseeix dues botigues físiques a Girona i a Olot, en les següents direccions:  botiga Gluki, al c/ Nou, número 9 17001 Girona i botiga Gluki al c/ Joaquim Vayreda, núm. 8 de 17800 Olot, per la venda dels seus productes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l'usuari al moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.
La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La tenda virtual de www.gluki.cat està activa per tota Espanya, excepte a Canàries, Ceuta i Melilla.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d'una comanda a través de la web www.gluki.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.gluki.cat o, si ho desitja i sol•licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: BARELER, S.L. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzat una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB www.gluki.cat:

3.1 Publicació de preus:  De forma excepcional els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d'emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, Vostè podrà cancel•lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.

Els continguts de www.gluki.cat estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua catalana i espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquests idiomes.

3.3 Disponibilitat del/els producte/s: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa que aquests no estiguin en estoc o disponibles al moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè. per donar-li a triar entre les següents opcions:

a) elecció d’un producte alternatiu, amb característiques similars al producte a reemplaçar;
b) la comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar al fet que aquest producte torni a estar disponible a la botiga.

Si declina els nostres suggeriments, la comanda relacionada amb aquests productes serà cancel•lat i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet pels mateixos.

3.4 Dret d’anul•lació: BARELER, S.L.: es reserva aquesta acció (dret d'anul•lació) de l'enviament d'un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.gluki.cat. Per al cas que es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d'Atenció al Client de BARELER, S.L. li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del grat del client, es procedirà al reintegrament del cost d'aquest producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any,excepte els dies que l’empresa tanqui per vacances o festivitats,la pàgina en línia romandrà tancada.
 Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processades a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

3.6 Frau: Si BARELER, S.L. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul•lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L'usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per a això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l'Avís legal i Política de privadesa d'aquest lloc web.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses  i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creada el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:


1. Escollir el producte fent clic a sobre, i s’afegirà automàticament en el “carret de compra”.


2. Si es desitgen agregar més productes, haurà de seleccionar l'opció “Continuar comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l'opció d'eliminar del carret de compra. En el carret de compra s'observaran els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Una vegada s'han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïts.


3. Escollit/s el/els producte/s, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).


4. Es sol•licitarà el registre de l'usuari per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), en el qual s'haurà d'emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d'acceptar la Política de Privadesa i l'Avís Legal (i linkear ambdues)).


5. Per favor, revisi els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d'entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.


6. Una vegada registrat, apareixerà una pantalla d'observacions, on podrà indicar l'horari de lliurament; una casella de verificació que haurà de marcar-la posat que és l'acceptació d'aquestes Clàusules Generals de Contractació i Política de Privacitat.


7. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar.


En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.
Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l'adreça d'e-mail que apareixerà a la web per procedir a l'esmena d'aquest error.
Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.gluki.cat.

BARELER, S.L. proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte gluki@gluki.cat, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

BARELER, S.L. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT:

Els preus del transport es cobrarà a part, segons la taula publicada a la web, en l’apartat “ funcionament  de la botiga”.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 24-48 h, si la comanda es realitza entre dilluns i dijous fins a les 13:30 h, o bé de 24 h a partir del dilluns, si la comanda es realitza entre les 13:31 h de dijous a diumenge. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

BARELER, S.L. no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l'Usuari, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzat al moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l'Usuari i aquest, o el delegat d'aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l'Usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el prestador informarà prèviament a l'usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

En el cas que per a problemes aliens a Bareler S.L o per a qüestions d’inventari no es pugui
és entregar el producte sol•licitat, es comunicarà al client la cancel•lació de la comanda i se li abonarà el pagament realitzat en el termini de 5 dies, sense que el client pugui reclamar per cap concepte.

6. PREUS I TERMES DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats en la tenda www.gluki.cat inclouen l'IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències i en tot cas s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit. (IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s'entendrà localitzada al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret que es tracti.

El pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció.
Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del PRESTADOR o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació detallem els sistemes disponibles:


7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del nº de la targeta en el formulari corresponent. Només s'accepten pagaments amb targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.


S'utilitza el sistema denominat SSL (SecureSockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.


El sistema de pagament utilitzat per Bareler, S.L. està adscrit a la passarel•la de pagament de comerç electrònic de BBVA.


7.2 Pagament mitjançant  un ingrés al nºcompte  facilitat: Al moment de finalitzar la comanda, l'usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s'indiqui clarament el nº de comanda assignada i el nom de l'usuari en l'ordre de transferència i ens envii el justificant al correu : comandes@gluki.cat/.

8. ENTREGA DE COMANDES:

8.1 Direcció del Enviament: La entrega de les comandes es realitzarà en el domicili de entrega designat lliurament per l’usuari. De tal forma, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan la entrega del producte no arribi a realitzar-se com conseqüència de que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com és l'absència del destinatari.

Només poden realitzar-se entregues dins del territori nacional d’Espanya, excepte Canàries, Ceuta i Melilla.

L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l'anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

BARELER, S.L. posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura a la nostra web a data d'emissió de la confirmació de comanda.

 Terminis de lliurament: es corresponen als fixats en la fitxa de cada producte. En el cas de productes no disponibles al moment de la compra el nostre Servei d'Atenció al Client podrà facilitar-te la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.

Si ha sol•licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre'ls en diferents dates. Tingui en compte que davant la falta de disponibilitat d'alguna de les referències al moment de l'enviament, té dret a la cancel•lació de la comanda a qualsevol moment abans de l'enviament del  mateix contactant amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: comandes@gluki.cat indicant el nombre de comanda.
El termini d’entrega es pot allargar en èpoques com Nadal o Pasqua i així com els casos en què hi hagin dies festius.
8 Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si al moment del lliurament s'apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa al transportista i contactar immediatament amb la nostra línia d'Atenció al Client 972.26.66.26 o a l'email comandes@gluki.cat dins de les 24h següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a les seves substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l'embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert l'embalum estant l'embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24h des de la seva recepció per contactar amb la nostra línia d'Atenció al Client 972256108 o a l'email gluki@gluki.cat. Transcorregudes 24h del lliurament no s'acceptaran reclamacions per danys en el producte.

9. DRET DE DEVOLUCIÓ:

9.1 Dret de devolució: degut a la naturalesa del producte -producte alimentari perible- i a les seves condicions de conservació, no és possible la devolució del producte a no ser que es trobi en mal estat.

9.2 Substitució de producte defectuós: l'usuari haurà d'informar a BARELER, S.L. dels possibles defectes del producte en el termini de 24 h des de l’entrega, enviant un correu electrònic a comanda@gluki.cat amb el número de comanda i explicant el motiu o el defecte. El nostre servei d'Atenció al Client, en cas que el producte sigui defectuós, contactarà amb vostè per tal d’indicar-li com es procedirà a la seva substitució per un producte nou.

9.3 Devolució per error en la comanda per part de BARELER, S.L.: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d'algun error imputable a l'empresa, l'usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; BARELER, S.L. correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

10. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

D’acord  a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l'usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer a els tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. NUL•LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecto d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l'usuari (si és persona física).
En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Olot (Espanya).

13. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments al nostre correu : gluki@gluki.cat/

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris als notres punts de venda.